Umowa kupna-sprzedaż auta – co powinna zawierać?

Chcesz sprzedać swoje auto? A może, masz w planach zakup nowego samochodu? Dowiedz się, o czym należy pamiętać, podpisując umowę kupna-sprzedaży i co powinien zawierać taki dokument.

 

 

Chcąc sprzedać auto lub też kupić nowy egzemplarz, należy sporządzić odpowiednią umowę. Nie jest istotne czy sprzedajemy samochód osobie prywatnej, czy skupowi aut, zawsze należy sporządzić odpowiedni dokument potwierdzający transakcję. Umowa kupna-sprzedaży jest jedynym dokumentem poświadczającym prawo własności auta. W Internecie można znaleźć wiele wzorów, które możemy wykorzystać, po upewnieniu się, że dokument posiada niezbędne dane. Jakie? O tym piszemy w dalszej części artykułu…

 

Dlaczego umowa kupna-sprzedaży jest tak istotna?

 

Umowa kupna-sprzedaży to dokument, który uprawnia nas jako kupujących do zarejestrowania zakupionego auta, a w przypadku osoby sprzedającej do wyrejestrowania pojazdu. Bez tego dokumentu kupujący naraża się na kary pieniężne (nawet do 1000 zł), a sprzedawca na ewentualne nieprzyjemności związane z wystawionymi mandatami, które mimo sprzedaży samochodu będą wciąż przychodzić na adres dotychczasowego właściciela. Posiadanie podpisanej przez strony umowy kupna-sprzedaż zabezpiecza zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

 

Drugim ważnym powodem, dla którego powinniśmy posiadać umowę kupna-sprzedaży jest obowiązek poinformowania ubezpieczyciela w przeciągu 14 dni o zbyciu auta. W przeciwnym razie, gdy nowy właściciel nie wypowie umowy, to sprzedający wciąż może otrzymywać wezwania do zapłaty składek, za samochód, którego już nie ma. Warto wspomnieć, że w przypadku sprzedaży samochodu przedstawicielowi naszego auto skupu DAR CAR, mogą Państwo otrzymać zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej. Na Państwa  życzenie nasz pracownik sporządzi odpowiedni dokument wypowiedzenia polisy OC, który pozwoli uzyskać zwrot zapłaconej już składki odpowiedzialności cywilnej (OC). Więcej o formalnościach związanych ze sprzedaża samochodu pisaliśmy w artykule pt.: "Sprzedaż samochodu a formalności - o czym należy pamiętać".

 

 

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

 

Już wiesz, jak ważna jest umowa kupna-sprzedaży, teraz czas na poznanie szczegółów dotyczących jej zawartości, by miała moc prawną. Konstrukcja umowy jest dowolna (może być spisana odręcznie lub wydrukowana), zatem możemy modyfikować jej treść, o ile zawrzemy w niej niezbędne informacje, takie jak:

 

 

•    Tytuł – na początku dokumentu polecamy zamieścić odpowiedni nagłówek np.: „umowa kupna-sprzedaży samochodu”.

•    Data i miejsce transakcji – istotna nie tylko dla stron transakcji, ale również organów podatkowych. Warto pamiętać o dodaniu również godziny transakcji, aby zabezpieczyć sprzedającego przez ewentualną odpowiedzialności, jeśli kupujący spowoduje wypadek, lub otrzyma mandat.

•    Dane sprzedającego i kupującego – w umowie powinny znaleźć się dane sprzedającego (czyli właściciela auta) takie jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (zameldowania), numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nie jest potrzebne wpisywanie w umowie NIP-u, wystarczy, gdy podamy numer PESEL.

 

WAŻNE! W przypadku gdy auto ma kilku współwłaścicieli, w umowie należy uwzględnić wszystkich. W przypadku, gdy sprzedającym jest osoba prawna, należy uwzględnić nazwę firmy, adres siedziby, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP i REGON.

 

•   Opis przedmiotu umowy:

       ▫ rodzaj pojazdu,

       ▫ marka i model pojazdu,

       ▫ rok produkcji auta,

       ▫ numer VIN (numer nadwozia),

       ▫ numer rejestracyjny,

       ▫ numer silnika,

       ▫ aktualny przebieg,

       ▫ kolor,

       ▫ pojemność silnika.

 

•   Cena - w umowie nie może zabraknąć kwoty transakcji (w formie wartościowej i słownie), bez tego umowę uznaje się za nieważną. Dodatkowo w umowie należy określić formę rozliczenia (przelew czy gotówka). Podanie ceny jest istotne również ze względów podatkowych, to od niej zostanie naliczony podatek PCC (2% wartości pojazdu).

•   Oświadczenie – jednym z pierwszych paragrafów jest oświadczenie sprzedającego o własności pojazdy, nieposiadaniu przez auto wad prawnych i technicznych oraz praw osób trzecich, a także, że przedmiot umowy nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia oraz nie jest przedmiotem w żadnym toczącym się postępowaniu. 

•   Dodatkowe informacje (załączniki) – w umowie możemy również zawrzeć informacje takie jak: określenie, która ze stron poniesie koszty związane z realizacją umowy, dodatkowe wyposażenie auta (bagażnik dachowy, wewnętrzny monitor). Ponadto w umowie można zawrzeć informacje, jakie dokumenty zostaną przekazane kupującemu oraz kto zostanie obciążony podatkiem PCC.

•   Dodatkowe klauzule – często na końcu umowy kupna-sprzedaży można spotkać klauzule czysto specjalistyczne m.in.: „zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, „w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego” lub „umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron”.

•    Podpisy – na umowie powinny znaleźć się podpisy stron umowy

 

Umowę kupna-sprzedaży sporządzamy w dwóch egzemplarzach, jeden dla sprzedającego i jeden na kupującego. Na każdym dokumencie muszą znaleźć się podpisy obu stron umowy lub ich przedstawicieli (jeśli posiadają odpowiednie upoważnienie). Umowa powinna zawierać również oświadczenie osoby, która nabywa samochód, że zapoznała się ze stanem technicznym samochodu.

 

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży zabezpiecza każdą ze stron. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie zgadzaj się na sprzedaż lub zakup samochodu bez umowy. Jeśli masz wątpliwości co do treści umowy, wstrzymaj się z podpisem. Umowa kupna-sprzedaży jest to wiążący dokument, na podstawie którego możesz zarejestrować czy wyrejestrować auto, zabezpiecza Cię przed odpowiedzialnością za wykroczenia drogowe nowego nabywcy auta i pozwolą odzyskać niewykorzystaną składkę OC. Jeśli potrzebujesz pomocy przy sprzedaży swojego auta, możesz skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów. Nasz auto skup DAR CAR z Warszawy od wielu lat prowadzi profesjonalny skup samochodów od osób prywatnych oraz firm, gwarantując fachowe doradztwo, atrakcyjne ceny i bezpieczną szybką transakcję. Aby umówić się na spotkanie, zadzwoń pod numer tel. 501 058 798 lub napisz na adres: megdar@wp.pl, możesz również wypełnić niezobowiązujący formularz wyceny

 


ZOBACZ TAKŻE: 

        ■  Jak przygotować samochód do sprzedaży? - Poradnik DAR CAR